Přidejte se

Kapacita konference je omezena

O KONFERENCI

Mezinárodní konference pro ty, kteří chtějí držet krok s nejnovějšími trendy v oblasti participace, budování komunit či plánování udržitelných a chytrých měst v České republice.

Efektivní řešení

Jak strategicky využít participaci pro zapojení občanů a komunit.

Inspirativní řečníci

Získejte cenné know-how využitelné při řešení každodenních problémů i strategickém plánování.

Překlad tlumočníky

Přednášky v anglickém jazyce budou přeloženy profesionálními tlumočníky.

ŘEČNÍCI

Představujeme nejlepší odborníky v oblasti občanské participace, kteří pro vás vystoupí na konferenci.

Dr. Mitchell Kosny
plus

Dr. Mitchell Kosny

Ryerson University

Moritz Ritter
plus

Moritz Ritter

Liquid Democracy

Amelia Loye
plus

Amelia Loye

Engage 2

Ing. Hana Tichánková
plus

Ing. Hana Tichánková

Město Ostrava

Mgr. Ekaterina Petrikevich
plus

Mgr. Ekaterina Petrikevich

D21

David Slížek
plus

David Slížek

Lupa.cz

Tomáš Rákos
plus

Tomáš Rákos

D21

Mgr. Bohumír Krampera
plus

Mgr. Bohumír Krampera

D21

Mgr. Jiří Hrabě
plus

Mgr. Jiří Hrabě

Elpida

Mgr. Ankitha Cheerakathil
plus

Mgr. Ankitha Cheerakathil

Foundation for Community Consensus

Milan Brlík Msc.
plus

Milan Brlík Msc.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Mgr. Jana Korytářová
plus

Mgr. Jana Korytářová

Ministerstvo pro místní rozvoj

PROGRAM 8:30 - 18:00

Dopolední část bude plná příkladů dobré (i špatné) praxe. Odpolední část oživíme interaktivními přednáškami.

Registrace účastníků konference

Při registraci získáte materiály pro konferenci a sluchátka pro přenos tlumočení.

30min

Začátek konference – Úvodní slovo Ph.D. Karel Janeček

10min

Hlavní přednáška: Role technologií a státní správy při participaci v Chytrých městech

Amelia představí trendy ve způsobu, jakým vlády usnadňují participaci občanů a podniků ve svých společnostech a způsob, jakým je participace vedena. Její prezentace se zaměří na inovační metody testované vládou Austrálie, Nového Zélandu a Kanady. Amelia také představí konkrétní příklady, jak vlády používají technologii k podpoře online a offline participace.

20min

Amelia Loye

Amelia je jedním z hlavních řečníků konference. Již 15 let pomáhá Amelia vládám Austrálie, Nového Zélandu a Kanady s pochopením a zapojením občanských komunit do rozhodování. Sociologie, dostupné technologie a datové analýzy jí pomáhají v její snaze učinit participaci co nejefektivnější. Amelie zapojuje občany a organizace do procesu tvorby zákonů, plánování, navrhování a poskytování služeb i participativních programů.

Hlavní přednáška: Představitelé měst musí být vizionáři

Města potřebují představitele, kteří jsou připraveni zpochybnit proces a způsob, když se věci dělají zažitým způsobem. Hrát na jistotu a vždy dospět k nějaké pěkné "střední cestě" jen posiluje průměrnost. Představitelé měst jsou nositeli naděje a naděje znamená nové volby a možnosti. Chceme představitele měst, kteří jsou vizionáři... kteří mají vášeň ... a jsou připraveni spolupracovat tak, abychom vytvořili silnou angažovanou komunitu a ne jen egoisticky smýšlející jedince.

40min

Dr. Mitchell Kosny

Mitchell Kosny je jedním z hlavních řečníku konference. Mitchell je světový odborník na participaci a má dlouhodobé zkušenosti s problematikou propojení komunit, státní správy a sektoru občanských služeb. Stal se prezidentem Rady pro sociální plánování v Torontu a předsedou Poradního výboru pro plánování města Toronto. V době zahájení iniciativy obnovy Regent parku byl předsedou Správy oboru a fondu městského […]

Hlavní přednáška: Další výzvou pro e-participaci je její udržitelnost

E-participace, zejména na lokální úrovni, už nějakou dobu opustila experimentální pole. Mnoho municipalit, zejména větších, zapojuje své občany prostřednictvím on-line platforem do svých rozhodovacích procesů pravidelně. Další - a přesto nevyřešená - výzva pro elektronickou participaci je vyvíjet trvalá řešení, která se mohou přizpůsobit potřebám občanů, a mohou sloužit neustále měnícím se administrativním požadavkům. Na pozadí našich poznatků z našich projektů v Německu, a zejména v Berlíně, vás Moritz seznámí s několika způsoby, jak učinit elektronické participace trvale udržitelnou.

20min

Moritz Ritter

Moritz je jedním z hlavních řečníků konference. Liquid Democracy (tekutá demokracie) je svými tvůrci charakterizována jako „inovativní koncept rozbíjení rigidních struktur, které omezují demokracii“. Berlínská nezávislé a charitativní sdružení Liquid Democracy se věnuje dalšímu rozvoji a uplatnění tohoto konceptu. „Každý den přemýšlíme o tom, jak lze zlepšit demokratické procesy v malém i velkém měřítku. Lepší demokratické procesy […]

Participace v roce 2018 – Spojení s technologiemi přináší obrovský přínos pro města

Krátký přehled toho co v posledních dvou letech otřásá světem participace. Která z metod se nejvíc rozmáhá? A na co se musí města připravit v blízké budoucnosti?

10min

Tomáš Rákos

Tomáš Rákos proměnil výzkumný projekt D21 na přední odbornou organizaci v oblasti participace. Stál u realizace prvních participativních rozpočtů v České republice. V americkém New Yorku se zasadil o přechod z papírového na elektronické hlasování a zdvojnásobil tak účast obyvatel. V poslední době se mimo jiné podílel na studii o inovacích, kdy mapoval překážky, s kterými se setkávají české radnice při naplňování vize […]

Přínos a důležitost role – Koordinátor participace

V zahraničí jde o běžný standard, v Česku se podobná pozice teprve zavádí. Řeč je o městském koordinátorovi participace. Jaká má být přesně jeho role? Co takový koordinátor musí umět, vědět a očekávat od své práce? Co riskujete, když tato pozice ve městě chybí? Kdo je ideálním kandidátem na pracovníka participace?

10min

Mgr. Bohumír Krampera

Absolvent FF UK, studoval v Rumunsku, Egyptě a Sýrii. V rámci společnosti D21 se stará o úspěšnou realizaci participativních projektů ve městech. S nadšením pomáhá zastupitelstvům měst realizovat jejich participativní rozpočty a průzkumy a jako jeden ze školitelů s nezaměnitelným humorem vysvětluje městským úředníkům a zastupitelům, jak jejich občany nejlépe zapojit do procesů participace.

Příklady dobré i špatné praxe participace v zahraničí

Inspirujme se více i méně povedenými případy participativních projektů v USA, Evropě a Africe.

10min

Mgr. Ekaterina Petrikevich

Ekaterina Petrikevich je mezinárodní koordinátorkou participace a studnice know-how společnosti D21. Je absolventkou Columbia University v New Yorku a Pařížského institutu politických věd. Do oblasti participace a občanské angažovanosti přináší své rozsáhlé znalosti o politické vědě a lidských právech. Ve společnosti D21 již pro Evropskou komisi vedla výzkum o současných trendech v oblasti technologií a inovací a vedla školení […]

PŘESTÁVKA S KÁVOU A OBČERSTVENÍM

20min

Participace, data a přínos průzkumů ve školách

Jak lépe a afektivně získávat data z generace příštích prvovoličů tak, aby výsledky přispěly městům i krajům v oblastech jako je plánování strategií, sociální politika, politika zaměstanosti a mnohem více.

10min

Tomáš Rákos

Tomáš Rákos proměnil výzkumný projekt D21 na přední odbornou organizaci v oblasti participace. Stál u realizace prvních participativních rozpočtů v České republice. V americkém New Yorku se zasadil o přechod z papírového na elektronické hlasování a zdvojnásobil tak účast obyvatel. V poslední době se mimo jiné podílel na studii o inovacích, kdy mapoval překážky, s kterými se setkávají české radnice při naplňování vize […]

Školní Participativní rozpočet funguje – I v Indii

Složité a rozmanité politické kontexty Indie jsou ideálním místem pro experimenty v participativní demokracii. Právě s ohledem na to inicioval Institut pro posílení komunit školní participační rozpočtování na veřejných školách v hlavním městě Dillí. Umožnil tak přímo studentům navrhovat projekty a hlasovat o rozpočtu školy. Celou událost zachycují přední indická média a označují to jako fascinující začátek růstu indické mládeže do sociálně aktivních, odpovědných a demokratických občanů.

10min

Mgr. Ankitha Cheerakathil

Ankitha má magisterský titul z Pařížského institutu mezinárodních věd v oblasti lidských práv a humanitárních operací. Do Prahy přináší zkušenosti ze své funkce ředitelky Foundation for Community Consensus (Nadace pro posílení komunit) a lidsko-právních projektů, které realizovala. Ankitha řídí strategii a rozvíjí partnerství a participativní projekty v celé Indii, zapojuje zde občany do plánování Chytrých měst a podporuje participaci […]

Výzvy participativního rozpočtu – Ostrava-Jih

Participativní rozpočet je jedním z nejnáročnějších participativních procesů municipalit. Formou rozhovoru mezi místostarostou a odborníkem na participaci z D21 budou diskutovány nejzásadnější výzvy úspěšného projektu Společně tvoříme Jih a to, jak k nim Ostrava-Jih přistoupila.

10min

Ing. Hana Tichánková

Absolventka Ekonomické fakulty VŠB a od roku 1994 členka Komory daňových poradců ČR s oprávněním vykonávat daňové poradenství. V návaznosti na profesní zkušenosti se na ostravské radnici věnuje oblasti financí, rozpočtu a majetku. Motivací pro vstup do politického světa pro ni byla snaha uvést v České republice do života projekt Participativního rozpočtu v městském obvodu Ostrava-Jih. Tento městský obvod má […]

Jak participace přispívá rozvoji měst a jak může Ministerstvo pro místní rozvoj pomoci

Role participace občanů především v oblasti Smart Cities z pohledu MMR ČR.

10min

Mgr. Jana Korytářová

Jana Korytářová vystudovala magisterský obor Sociální geografie a regionální rozvoj (se zaměřením na rozvoj měst) na PřF Univerzity Karlovy, a to po vystudování bakalářského oboru Sociologie a sociální antropologie. Na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR působí od roku 2015, od roku 2016 do její agendy patří koncept Smart Cities a jeho implementace do českých měst […]

https://www.mmr.cz

Horor City – Jak neřešit Smart City agendu

Příklady z českých měst, kde se smart city řešení stala odstrašujícím příkladem.

10min

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz, jehož hlavní zájmovou oblastí je globální síť Internet, ovšem články přináší zejména z domácího dění. Mezi hlavní náměty zpravidla patří novinky nebo zajímavé technologie, nové trendy na Internetu, internetová komerce a komentáře. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Nově se na Lupa.cz věnuje tvorbě seriálu Internet věcí, které je velmi úzce spojené […]

Mobilita jako služba veřejnosti, od automobilu k MaaS

Přednáškou hlavního partnera konference vás provede Jan Edlman ze ŠKODA AUTO DigiLab "Logika vás dostane z místa A do místa B. Představivost vás zavede kamkoliv." Tento výrok připisovaný A. Einsteinovi vystihuje vše, v co Jan Edlman věří a co jej přivedlo do ŠKODA AUTO DigiLabu. Ať už se jedná o nové trendy, převratné technologie, vznikající služby či marketing a obchod. Ve ŠKODA AUTO DigiLabu se věnuje definování příležitostí a přínosů SmartCity, nejen v návaznosti na automotive, ale též v rámci mobility a inftrastruktury obecně. Koncept SmartCity chápe jako široký a zároveň integrovaný přístup směřující k dlouhodobé udržitelnosti městského ekosystému v oblasti sociální, ekonomické a ekologické. Cestou k cíli je úzká participace všech zainteresovaných stran při zachování holistického přístupu integrujícího různé SmartCity služby do jedné funkční platformy.

10min

Město pro všechny – Problematika tvorby veřejných prostor a zabezpečení přístupnosti měst

Příspěvek představí tři z dvanácti pilotních projektů participativně tvořených politik, které zastřešuje a podporuje Úřad zmocněnce vlády SR pro rozvoj občanské společnosti v rámci národního projektu Participace (Podpora partnerství a dialogu v oblasti participativní tvorby veřejných politik). Partnerství, spolupráce a dialog mezi nevládními organizacemi a samosprávou může být dobrodružstvím s dobrým koncem. Nechte se přesvědčit příběhem ze tří slovenských měst: hlavní město Bratislava, Hlohovec a Nitra.

10min

Jak se v tématu participace vzdělávat?

Odborníci na participaci vám potvrdí, že hlavní překážkou pro představitele města je nedostatečná znalost procesů a všeho, co je pro úspěšnou participaci potřebné. Na co si dávat pozor a na která témata se soustředit?

Milan Brlík Msc.

Milan Brlík vystudoval sociální geografii na King’s College v Londýně a Regeneraci měst na University College London. Milan a jeho tým je zodpovědný za testování a realizaci inovativních plánovacích projektů, které vyžadují vzájemné porozumění investorů, politiků, developerů, aktivistů a veřejnosti. Kancelář participace nyní připravuje celoměstský vzdělávací program, určený státním úředníkům, architektům, plánovačům a aktivistům. Cílem programu […]

Senioři – Nejrychleji rostoucí komunita evropských měst

Česká společnost stárne a města se musejí připravit na nové výzvy. Jak připravit strategii, která se seniory počítá? Inspirovat se lze v Japonsku, které patří ke světovým lídrům v přístupu k nejstarší generaci občanů.

10min

Mgr. Jiří Hrabě

Absolvent masové a mediální komunikace na FSV v Praze, zkušenosti sbíral několik let v celostátních denících i časopisech. V současné době působí jako šéfredaktor časopisu Vital a ředitel organizace Elpida o.p.s., která si klade za cíl pomáhat seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti.

http://www.elpida.cz

Oběd

60min

Pébéčkov: Občane, nezlob se – Interaktivní hra

Pébéčkov: Občane nezlob se je interaktivní forma školení D21, kterou může využít každé město před realizací participativního rozpočtu. Na konferenci jsme pro vás přichystali zkrácenou formu, do které se můžete zapojit i vy. Provedeme vás všemi fázemi participativního rozpočtování z pohledu několika aktérů (koordinátor, představitel města, navrhovatel,...). Těšte se, bude to zábavné.

40min

Mgr. Bohumír Krampera

Absolvent FF UK, studoval v Rumunsku, Egyptě a Sýrii. V rámci společnosti D21 se stará o úspěšnou realizaci participativních projektů ve městech. S nadšením pomáhá zastupitelstvům měst realizovat jejich participativní rozpočty a průzkumy a jako jeden ze školitelů s nezaměnitelným humorem vysvětluje městským úředníkům a zastupitelům, jak jejich občany nejlépe zapojit do procesů participace.

Město jako živý organizmus

Někdo na města pohlíží jako na schránku z pevného materiálu, plnou technologií a sítí. Tato interaktivní přednáška je určená pro těm, kteří nad městy přemýšlí jako nad živým organismem, kde základní kostru tvoří lidé a komunity. Naučíte se jak se v nich orientovat a jak s nimi pracovat.

40min

Tomáš Rákos

Tomáš Rákos proměnil výzkumný projekt D21 na přední odbornou organizaci v oblasti participace. Stál u realizace prvních participativních rozpočtů v České republice. V americkém New Yorku se zasadil o přechod z papírového na elektronické hlasování a zdvojnásobil tak účast obyvatel. V poslední době se mimo jiné podílel na studii o inovacích, kdy mapoval překážky, s kterými se setkávají české radnice při naplňování vize […]

Komunikace, PR a identita města – Nejen při procesu participace

Na strategické a efektivně řízené mediální komunikaci stojí jakýkoliv projekt, který počítá s účastí veřejnosti. Úspěšnost participativních projektů závisí z velké části právě na komunikaci. Inspirujte se se dobrou a hlavně špatnou praxí z terénu. Interaktivní přednášku doplníme čím dál tím více důležitým tématem: Identita města a data potřebná pro její vytvoření Je logo města obrázek za půl milionu? Mám jít za studiem Najbrt, nebo raději za místní grafickou školou? A co na to ^Liberec, Ostrava!!! nebo Frýdek~Místek? Společnost Czechdesign se podělí o zkušenosti s tvorbou vizuálních identit pro města a státní instituce. Připomeneme důvody, k čemu je vizuální identita důležitá a hlavně projdeme celý proces vzniku vizální identity města - jak se k ní dopracovat transparentně, férově a jak do procesu její tvorby efektivně zapojit participaci - tak, aby vám opravdu pomohla a ne uškodila, jak se v praxi často děje.

40min

Tomáš Rákos

Tomáš Rákos proměnil výzkumný projekt D21 na přední odbornou organizaci v oblasti participace. Stál u realizace prvních participativních rozpočtů v České republice. V americkém New Yorku se zasadil o přechod z papírového na elektronické hlasování a zdvojnásobil tak účast obyvatel. V poslední době se mimo jiné podílel na studii o inovacích, kdy mapoval překážky, s kterými se setkávají české radnice při naplňování vize […]

Networking & občerstvení

Konec konference

Produkty a řešení D21

Jak pomocí participace dlouhodobě zapojit občany a vytvořit funkční spokojené město? Vybrat si můžete z rodiny produktů D21.

VÍCE INFORMACÍ

MÍSTO KONÁNÍ

CAMP je nové Centrum architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy a dalších měst.

Vyšehradská 2075/51
128 00 Praha – Nové Město

CAMP NA MAPĚ

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

Využijte cesty do Prahy k poznání města. Ubytovat se můžete v jednom z okolních hotelů.

7

ZEMÍ

15

ŘEČNÍKŮ

18

PŘEDNÁŠEK

200

ÚČASTNÍKŮ

REGISTRACE

Patříte mezi progresivní zástupce měst, obcí a odborných organizací?
Pak na konferenci Propojené město nesmíte chybět.

ZDARMA

VSTUPNÉ

Co navíc získáte

Networking & kontakty
Složku s materiály a zápisníkem
Oběd
Kávu a občerstvení

PARTNEŘI

Realizaci konference Propojené město podpořili tito významní partneři.

Copyright 2018 Eventr. All rights reserved